NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via de Premium Member button.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member button.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Button.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.

Discussie is gesloten 
 
Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GeoLeaks - donatie - Premium Member
24-05-2021, 11:08
Bericht: #1
 (Print bericht)
GeoLeaks - donatie - Premium Member
GeoLeaks - donatie - Premium Member (NL)

Wanneer je geregistreerd en aangemeld bent op het forum als Basic Member kan je door het doen van een eenmalige donatie Premium Member worden. De voordelen zijn: je krijgt exclusief en volledig toegang tot duizenden opgeloste mysterie caches in de Benelux en ver daar buiten, je krijgt exclusief toegang tot de Jigidi Solver en je kan samen met anderen aan oplossingen van mysterie caches werken.

Na het plaatsen van de volledige oplossing, mag ook het eindcoordinaat worden gegeven.

De opbrengst wordt aan het eind van het jaar gedoneerd aan een goed doel. Op het forum is hier meer over te lezen. Via de PayPal button kan je de donatie doen. Het systeem handelt automatisch je donatie af en zet je account direkt om naar Premium Member.

Vriendelijk bedankt voor je donatie!

GeoLeaks - Donation - Premium Member (UK)

When you are registered and logged into the forum as Basic Member you can become Premium Member by doing a one-time donation. The advantages are: you get exclusive and full access to thousands of solved mystery caches in the Benelux and far out there, you get exclusive access to the Jigidi Solver and you can work with others on solutions of mystery caches.

After placing the complete solution, the final coordinate may also be given.

All received donations will be donated to a charity at the end of the year. On the forum you can read more about this. You can make the donation using the PayPal button. The system automatically handles your donation and instantly converts your account to Premium Member.

Thank you very much for your donation!

GeoLeaks - Donation - Premium Mitglied (D)

Wenn Sie als Basic-Mitglied registriert und im Forum eingeloggt sind, können Sie durch eine einmalige Spende Premium-Mitglied werden. Die Vorteile sind: Sie erhalten exklusiven und vollen Zugriff auf Tausende von gelösten Mystery-Caches in den Benelux-Ländern und weit draußen, Sie erhalten exklusiven Zugang zum Jigidi Solver und Sie können mit anderen an Lösungen von Mystery-Caches arbeiten.

Nach dem Platzieren der Komplettlösung kann auch die endgültige Koordinate angegeben werden.

Der Erlös wird Ende des Jahres an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Mehr dazu lesen Sie im Forum. Sie können die Spende über den PayPal-Button machen. Das System bearbeitet automatisch Ihre Spende und wandelt Ihr Konto sofort in Premium-Mitglied um.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!


https://geoleaks.com/forum/misc.php?action=payments


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL: Waar moet een eerste bericht in een nieuwe discussie aan voldoen? / Na het plaatsen van de oplossing, mag het eindcoordinaat worden gegeven!
UK: What requirements should the first post in a new topic meet? / Placing a final coordinate is allowed after the solution is placed first!
D: Welche Kriterien muss eine erste Nachricht in einer neuen Diskussion erfüllen? Nach dem Platzieren der Lösung kann die endgültige Koordinate angegeben werden!

NL: Opgeloste of gearchiveerde caches kan je melden met de Rapporteren button. / Een foto kan worden toegevoegd met de Add image to post knop.
UK: You can report solved or archived caches with the Report button. / A photo can be added by using the Add image to post button.
D: Sie können gelöste oder archivierte Caches mit der Schaltfläche Bericht melden. / Mit der Schaltfläche Bild zum Beitrag hinzufügen kann ein Foto hinzugefügt werden.

NL: Als je de oplossing als zogenaamde spoiler wilt plaatsen, plaats [spoiler] vóór de tekst van de oplossing en [/spoiler] na de oplossing.
UK: If you want to place the solution as a so-called spoiler, place [spoiler] before the text of the solution and [/spoiler] after the solution.
D: Wenn Sie die Lösung als sogenannten Spoiler platzieren möchten, platzieren Sie [spoiler] vor dem Text der Lösung und [/spoiler] nach der Lösung.

HTML5 Icon

Please also visit the GeoLeaks website with downloads of several topomaps, the most useful mystery tools and nice geocaching video´s.
De website van deze gebruiker bezoeken Alle berichten van deze gebruiker zoeken
Discussie is gesloten 


Ga naar locatie:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)