Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches en de Jigidi Solver dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via de Premium Member PayPal button.

If you want access to all solved mystery caches and the Jigidi Solver then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member PayPal button.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics

Mededeling: Toegang tot oplossingen van mysteries / Access to solutions of mysteries
07-10-2013, 07:46
Toegang tot oplossingen van mysteries / Access to solutions of mysteries
Scroll down for translation into the english language!


Toegang tot oplossingen van mysteries (NL)

Zodra je je op het GeoLeaks forum hebt geregistreerd ben je Basic Member en heb je beperkt toegang tot het forum. Je ziet namelijk niet de rubrieken met de duizenden opgeloste mysterie caches in binnen- en buitenland. Als voorbeeld heb je al wel inzage in de rubrieken waar niet opgeloste caches staan, zodat je al een indruk kan krijgen wat je verder te wachten staat. Je kan echter volledig toegang tot het forum verkrijgen door Premium Member te worden na het doen van een eenmalige donatie. Let daarbij op dat je eerst op het forum geregistreerd moet zijn als Basic Member.

Via de PayPal button op het forum is het mogelijk om een eenmalige donatie van € 30 te doen om Premium Member te worden. Ter vergelijking: een jaar Premium Member worden bij GroundSpeak kost € 30, maar keert ieder jaar weer terug. Je donatie wordt automatisch verwerkt en je Basic Member account wordt direkt omgezet naar Premium Member. Via de PayPal button is het ook mogelijk om te doneren via je eigen bankrekeningnummer. Je zal dan eerst een PayPal account moeten aanmaken en vervolgens koppelen aan je bankrekeningnummer. Een creditcard heb je dan niet nodig. Rechtstreeks doneren naar een GeoLeaks bankrekening is niet mogelijk.

De totale opbrengst wordt door GeoLeaks gedoneerd aan een project voor duurzame energie op het eiland Sumba in Indonesie.

Transforming Indonesia's Sumba into an Iconic Green Energy Island

https://www.youtube.com/watch?v=E-TPtCWsj4s&t=110s

Het is de bedoeling dat dit eiland met haar 650.000 inwoners volledig omschakelt naar vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie, windenergie en biomassa. Mocht dit experiment slagen dan zal dit grote gevolgen hebben voor de energie voorziening waar ook ter wereld. GeoLeaks ondersteunt daarmee rechtstreeks de ontwikkeling van duurzame energie.

Het langs deze weg Premium Member worden ontslaat je uiteraard niet van je ´plicht´ om aktief mee te werken aan het oplossen van mysterie caches Wink

Als je toch bezig bent, voeg dan ook gelijk even een leuke forum avatar aan je profiel toe, maximaal 20 kB en 120 bij 120 pixels. Dat maakt het forum er alleen maar fraaier op.Access to solutions of mysteries (UK)

Once you have registered on the GeoLeaks forum, you are Basic Member and have limited access to the forum. You don't see the sections with the thousands of solved mystery caches, domestically and abroad. As an example, you do have access to the sections where there are unsolved caches, so you can already get an impression of what lies ahead. However, you can gain full access to the forum by becoming a Premium Member after making a one-time donation. Please note that you must first be registered on the forum as a Basic Member.

You can use the PayPal button on the forum to make a one-time donation of € 30 to become a Premium Member. As a comparison: becoming a Premium Member for one year at GroundSpeak costs € 30, but that fee recurs every year. Your donation will be processed automatically and your Basic Member account will be immediately converted to Premium Member. The PayPal button also allows you to donate via your own bank account number. You will first have to create a PayPal account and then link it to your bank account number. That way, you do not need a credit card. It is not possible to donate directly to a GeoLeaks bank account.

The total proceeds will be donated by GeoLeaks to a renewable energy project on the island of Sumba in Indonesia.

Transforming Indonesia's Sumba into an Iconic Green Energy Island

https://www.youtube.com/watch?v=E-TPtCWsj4s&t=110s

The intention is for this island with its 650,000 inhabitants to completely switch to forms of sustainable energy, such as solar energy, wind energy and biomass. If this experiment is successful, it will have major consequences for the energy supply anywhere in the world. GeoLeaks thus directly supports the development of renewable energy.

Becoming a Premium Member in this way does not relieve you of your ´obligation´ to actively participate in solving mystery caches Wink

While you're at it, add a nice forum avatar to your profile, maximum 20 kB and 120 by 120 pixels. That only makes the forum look nicer.
De website van deze gebruiker bezoeken Alle berichten van deze gebruiker zoeken