NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.


Forum Aankondiging: Toegang tot oplossingen van mysteries / Access to solutions of mysteries / Zugang zu Lösungen von Rätseln
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!




GeoLeaks - donatie - Premium Member (NL)

Wanneer je geregistreerd en aangemeld bent op het forum als Basic Member kan je door het doen van een eenmalige donatie van 40 euro Premium Member worden. De voordelen zijn: je krijgt exclusief en volledig toegang tot meer dan dertigduizend opgeloste mysterie caches in de Benelux, in Europa en ver daar buiten en je kan samen met anderen aan oplossingen van mysterie caches werken.

Via de mail button kan je de betaal informatie aanvragen om de donatie te kunnen doen. Binnen 24 uur na ontvangst van je donatie word je account handmatig omgezet naar Premium Member.

De totale opbrengst wordt door GeoLeaks gedoneerd aan een project voor duurzame energie op het eiland Sumba in Indonesie.

Transforming Indonesia's Sumba into an Iconic Green Energy Island

https://www.youtube.com/watch?v=E-TPtCWsj4s&t=110s

Het is de bedoeling dat dit eiland met haar 650.000 inwoners volledig omschakelt naar vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie, windenergie en biomassa. Mocht dit experiment slagen dan zal dit grote gevolgen hebben voor de energie voorziening waar ook ter wereld. GeoLeaks ondersteunt daarmee rechtstreeks de ontwikkeling van duurzame energie.

Vriendelijk bedankt voor je donatie!





GeoLeaks - Donation - Premium Member (UK)

When you are registered and logged in to the forum as a Basic Member, you can become a Premium Member by making a one-time donation of 40 euros. The advantages are: you get exclusive and full access to more than thirty thousand solved mystery caches in the Benelux, in Europe and far beyond and you can work on solutions of mystery caches together with others.

Via the mail button you can request payment information to make the donation. Within 24 hours of receiving your donation, your account will be manually converted to Premium Member. 

The total proceeds will be donated by GeoLeaks to a renewable energy project on the island of Sumba in Indonesia.

Transforming Indonesia's Sumba into an Iconic Green Energy Island

https://www.youtube.com/watch?v=E-TPtCWsj4s&t=110s

The intention is for this island with its 650,000 inhabitants to completely switch to forms of sustainable energy, such as solar energy, wind energy and biomass. If this experiment is successful, it will have major consequences for the energy supply anywhere in the world. GeoLeaks thus directly supports the development of renewable energy.

Thank you very much for your donation!





GeoLeaks - Donation - Premium Mitglied (D)

Wenn Sie als Basic Member im Forum registriert und registriert sind, können Sie mit einer einmaligen Spende von 40 Euro Premium Member werden. Die Vorteile sind: Du erhältst exklusiven und vollen Zugriff auf mehr als dreißigtausend gelöste Mystery-Caches in den Benelux-Ländern, in Europa und weit darüber hinaus und kannst gemeinsam mit anderen an Lösungen von Mystery-Caches arbeiten.

Sie können Zahlungsinformationen für die Spende über den Mail-Button anfordern. Innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Spende wird Ihr Konto manuell in Premium-Mitglied umgewandelt.

Der Gesamterlös wird von GeoLeaks für ein Projekt für erneuerbare Energien auf der indonesischen Insel Sumba gespendet.

Transforming Indonesia's Sumba into an Iconic Green Energy Island

https://www.youtube.com/watch?v=E-TPtCWsj4s&t=110s

Ziel ist es, dass die Insel mit ihren 650.000 Einwohnern vollständig auf Formen nachhaltiger Energie, wie Solarenergie, Windenergie und Biomasse, umsteigt. Wenn dieses Experiment erfolgreich ist, hat dies weltweit erhebliche Konsequenzen für die Energieversorgung. GeoLeaks unterstützt somit direkt die Entwicklung nachhaltiger Energie.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Mark All Forums Read







Archiefmodus | Contact opnemen | GeoLeaks Geocaching Forum | Naar boven | | RSS-syndicatie | Tapatalk App Mobiel forum