NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches en de Jigidi Solver dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via de Premium Member PayPal button.

UK: If you want access to all solved mystery caches and the Jigidi Solver then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member PayPal button.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches und den Jigidi Solver haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member PayPal-Button.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.

[-]
Algemeen
Basisinstructies voor het gebruik van een account
Registratie / Registration / Registrierung
Het registreren op het forum / Registering on the forum / Registrierung im Forum.
Premium Member worden / Becoming Premium Member / Premium-Mitglied werden
Het omzetten van je account naar Premium Member / Converting your account to Premium Member / Ihr Konto in ein Premium-Mitgliedskonto umwandeln.
Waarom GeoLeaks? / Why GeoLeaks? / Warum GeoLeaks?
De beweegredenen voor GeoLeaks / The reasons for GeoLeaks / Die Gründe für GeoLeaks.
Hoe jij kan helpen / How you can help / Wie Sie helfen können
Wat verwachten we van jou? / What do we expect from you? / Was erwarten wir von Ihnen?
Nieuw onderwerp / New topic / Neues Thema
Het plaatsen van een nieuw onderwerp / Posting a new topic / Ein neues Thema posten.
Reageren / Responding / Antworten
Reageren op een bestaand onderwerp / Responding to an existing topic / Antworten auf ein vorhandenes Thema.
Waarderings- en reputatiesysteem / Rating and reputation system / Wertschätzungs- und Reputationssystem
Hier kan je je waardering kenbaar maken / Here you can express your appreciation / Hier können Sie Ihre Wertschätzung ausdrücken.
Jigidi Solver (Premium Members Only)
Uitleg voor het gebruik van de Jigidi Solver / Explanation for using the Jigidi Solver / Erläuterung zur Verwendung des Jigidi Solver.