NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.


Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Het team van GeoLeaks / Team of GeoLeaks / Das GeoLeaks-Team
#1
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!Het team van GeoLeaks bestaat uit de volgende Geocachers: (NL)

- GeoLeaks - Webmaster/moderator
- AWS - Moderator
- Geootje - Moderator
- Robin Hood - Moderator
- J.Assange - Moderator


Het zal velen wel zijn opgevallen: het wordt steeds drukker op het forum, zowel binnen als buiten het nederlandse taalgebied!

We zijn dan ook op zoek naar een aktieve en betrokken moderator die ons met veel plezier wil komen versterken. Je voornaamste taken zijn het toezien op de naleving van de forumregels en het up-to-date houden van het forum. Met het laatste wordt bedoeld: het beoordelen van oplossingen en het op het juiste moment verplaatsen van onderwerpen naar de juiste rubriek.

Heb jij zin om ons te helpen en heb je voldoende tijd dan kan je je aanmelden via PB of via email via info[at]geoleaks.com, waarbij [at] vervangen moet worden voor een apenstaartje!GeoLeaks team consists of the following Geocachers: (UK)

- GeoLeaks - Webmaster/moderator
- AWS - Moderator
- Geootje - Moderator
- Robin Hood - Moderator
- J.Assange - Moderator


Many people will have noticed: it is getting busier on the forum, both inside and outside the Dutch language area!

We are therefore looking for an active and committed moderator who would like to join us with great pleasure. Your main tasks are to monitor compliance with the forum rules and keep the forum up-to-date. The latter refers to: assessing solutions and moving topics to the right category at the right time.

If you feel like helping us and if you have plenty of time, you can sign up via PB or via email via info[at]geoleaks.com, where [at] needs to be replaced for a monkey tail!Das GeoLeaks-Team besteht aus folgenden Geocachern: (D)

- GeoLeaks - Webmaster / Moderator
- AWS - Moderator
- Geootje - Moderator
- Robin Hood - Moderator
- J. Assange - Moderator


Viele werden es bemerkt haben: Es wird immer geschäftiger im Forum, sowohl innerhalb als auch außerhalb des niederländischen Sprachraums!

Wir suchen daher einen aktiven und engagierten Moderator, der sich uns gerne anschließen möchte. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Einhaltung der Forumregeln sicherzustellen und das Forum auf dem neuesten Stand zu halten. Letzteres bedeutet: Lösungen bewerten und Themen zur richtigen Zeit in die richtige Rubrik verschieben.

Wenn Sie uns helfen möchten und genügend Zeit haben, können Sie sich per PB oder per E-Mail über info [at] geoleaks.com registrieren, wobei [at] durch ein at-Zeichen ersetzt werden muss!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL: Waar moet een eerste bericht in een nieuwe discussie aan voldoen? / Na het plaatsen van de oplossing, mag het eindcoordinaat worden gegeven!
UK: What requirements should the first post in a new topic meet? / Placing a final coordinate is allowed after the solution is placed first!
D: Welche Kriterien muss eine erste Nachricht in einer neuen Diskussion erfüllen? Nach dem Platzieren der Lösung kann die endgültige Koordinate angegeben werden!

NL: Opgeloste of gearchiveerde caches kan je melden met de Rapporteren button. / Een foto kan worden toegevoegd met de Add image to post knop.
UK: You can report solved or archived caches with the Report button. / A photo can be added by using the Add image to post button.
D: Sie können gelöste oder archivierte Caches mit der Schaltfläche Bericht melden. / Mit der Schaltfläche Bild zum Beitrag hinzufügen kann ein Foto hinzugefügt werden.

HTML5 Icon
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.
Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)
Mark All Forums ReadArchiefmodus | Contact opnemen | GeoLeaks Geocaching Forum | Naar boven | | RSS-syndicatie | Tapatalk App Mobiel forum