NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.


Forum Aankondiging: Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!
Regeltjes voor het aanmaken van een nieuw topic (NL)

Om het forum zo universeel en overzichtelijk mogelijk te houden zijn er wat eenvoudige regeltjes voor het aanmaken van nieuwe topics.

- voor je een nieuw onderwerp aanmaakt, gebruik dan eerst de zoekfunktie om te kijken of een cache al is besproken

- bij aanmelding van een nieuwe cache plaats altijd eerst het GC-nummer en daarna de naam van de cache in de onderwerpregel:

Citaat:GC185ZN De Eelderbaan

- plaats vervolgens in het bericht altijd een linkje naar de cache bij Geocaching.com eventueel aangevuld met wat tekst:

Citaat:heeft iemand hier ook een hint voor mij

http://coord.info/GC185ZN

- let er altijd op dat een bericht in het juiste subforum wordt geplaatst, dus bij de juiste provincie en bij wel of niet opgelost:

Citaat:het gehele bericht kan er dan zo uit komen te zien

- als een cache is opgelost, geef dat dan ook duidelijk aan in het draadje van de bewuste cache:

Citaat:hij is opgelost dank je

- is een cache voldoende opgelost, dan verplaatst een moderator het draadje naar de juiste provincie bij opgeloste caches

- heb je zelf een cache opgelost, die nog niet op het forum staat, dan kan je die in een subforum voor opgeloste caches plaatsen

(let daarbij ook weer op het GC-nummer, de naam van de cache, het linkje naar de cache bij Geocaching.com en de juiste provincie)

- alleen Premium Members kunnen een mysterie gelijk bij opgeloste caches plaatsen. Basic Members kunnen ze bij niet opgeloste caches plaatsen

- is een mysterie gearchiveerd, gebruik dan even de Rapporteren knop onder het bericht en laat even een berichtje in de bewuste discussie achter, dan gaat de cache hier ook naar het archief

- is een mysterie opgelost, gebruik dan even de Rapporteren knop onder het bericht en laat even een berichtje in de bewuste discussie achter, dan gaat de cache naar de juiste rubriek met opgeloste mysterie cachesRules for creating a new topic (UK)

To keep the forum as universal and accessible as possible, there are some simple rules for creating new topics.

- before creating a new topic, first use search function to see whether a cache has already been discussed

- when registering a new cache, the subject line should be structured as the GC-number followed by the cache name:

Citaat:GC185ZN De Eelderbaan

- next, make sure the message includes a link to the cache in Geocaching.com, with optional added text:

Citaat:can anyone help me out with a hint at:

http://coord.info/GC185ZN

- make sure you post your message in the correct subforum, specifically for the right province and whether or not it has been resolved:

Citaat:the message itself might look like this

- once a cache has been resolved, make sure to clearly indicate it in the thread of the relevant cache:

Citaat:this has been resolved, thanks

- once a cache has been adequately resolved, a moderator will move the thread to the right province under resolved caches

- if you have resolved a cache that is not yet documented on the forum, you can place it in a subforum for unresolved caches

(again making sure to note the GC-number, the cache name, the Geocaching.com link to the cache, and the right province)

- only Premium Members can place a mystery with resolved caches directly. Basic Members cannot register mysteries with resolved caches

- once a mystery has been archived, use the Report button below the message and leave a message in the relevant discussion to make sure the cache is moved to the archive

- once a mystery has been archived, use the Report button below the message and leave a message in the relevant discussion to make sure the cache is moved to the correct category of resolved mystery cachesRegeln zum Erstellen eines neuen Themas (D)

Um das Forum so universell und klar wie möglich zu halten, gibt es einige einfache Regeln zum Erstellen neuer Themen.

- verwenden Sie vor dem Erstellen eines neuen Themas die Suchfunktion, um zu sehen, ob ein Cache bereits besprochen wurde

- wenn Sie einen neuen Cache anmelden, geben Sie immer zuerst die GC-Nummer und dann den Namen des Caches in der Themenzeile an:

Citaat:GC185ZN De Eelderbaan

- fügen Sie dann im Beitrag immer einen Link zum Cache von Geocaching.com ein, möglicherweise ergänzt durch einen Text:

Citaat:hat jemand hier auch einen Tipp für mich:

http://coord.info/GC185ZN

- stellen Sie immer sicher, dass ein Beitrag im richtigen Unterforum veröffentlicht wurde, also in der richtigen Provinz und in der richtigen Kategorie gelöst oder nicht gelöst:

Citaat:Der gesamte Beitrag sieht dann in etwa so aus

- wenn ein Cache gelöst wurde, geben Sie dies im Thread des betreffenden Caches deutlich an:

Citaat:er ist gelöst, danke

- wenn ein Cache ausreichend gelöst ist, verschiebt ein Moderator den Thread in die richtige Provinz bei den gelösten Caches

- wenn Sie einen Cache selbst gelöst haben, der sich noch nicht im Forum befindet, können Sie ihn in einem Unterforum für gelöste Caches posten

(geben Sie auch hier wieder die GC-Nummer, den Namen des Caches, den Link zum Cache bei Geocaching.com und die richtige Provinz an)

- nur Premium-Mitglieder können ein Rätsel direkt in den gelösten Caches posten. Basic-Mitglieder können sie in den ungelösten Caches posten

- wenn ein Rätsel archiviert wurde, verwenden Sie bitte die Schaltfläche Melden unter dem Beitrag und hinterlassen Sie eine Nachricht in der entsprechenden Diskussion. Dieser Cache wird dann ebenfalls in das Archiv verschoben

- wenn ein Rätsel gelöst wurde, verwenden Sie bitte die Schaltfläche Melden unter dem Beitrag und hinterlassen Sie eine Nachricht in der entsprechenden Diskussion. Der Cache wird dann in die richtige Rubrik mit den gelösten Rätsel-Caches verschobenMark All Forums ReadArchiefmodus | Contact opnemen | GeoLeaks Geocaching Forum | Naar boven | | RSS-syndicatie | Tapatalk App Mobiel forum