NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.


Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GeoLeaks - donatie - Premium Member
#1
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!
GeoLeaks - donatie - Premium Member (NL)

Wanneer je geregistreerd en aangemeld bent op het forum als Basic Member kan je door het doen van een eenmalige donatie van 35 euro Premium Member worden. De voordelen zijn: je krijgt exclusief en volledig toegang tot meer dan dertigduizend opgeloste mysterie caches in de Benelux, in Europa en ver daar buiten en je kan samen met anderen aan oplossingen van mysterie caches werken.

Via een email bericht kan je de betaal informatie aanvragen om de donatie te kunnen doen. Binnen 36 uur na ontvangst van je donatie word je account handmatig omgezet naar Premium Member. Heb je een bankrekening buiten Nederland dan kan het soms iets langer duren.

De totale opbrengst wordt door GeoLeaks gedoneerd aan een project voor duurzame energie op het eiland Sumba in Indonesie.

Vriendelijk bedankt voor je donatie!

GeoLeaks - Donation - Premium Member (UK)

When you are registered and logged in to the forum as a Basic Member, you can become a Premium Member by making a one-time donation of 35 euros. The advantages are: you get exclusive and full access to more than thirty thousand solved mystery caches in the Benelux, in Europe and far beyond and you can work on solutions of mystery caches together with others.

Via an email message you can request payment information to make the donation. Within 36 hours of receiving your donation, your account will be manually converted to Premium Member. If you have a bank account outside the Netherlands, it can sometimes take a little longer. 

The total proceeds will be donated by GeoLeaks to a renewable energy project on the island of Sumba in Indonesia.

Thank you very much for your donation!

GeoLeaks - Donation - Premium Mitglied (D)

Wenn Sie als Basic Member im Forum registriert und registriert sind, können Sie mit einer einmaligen Spende von 35 Euro Premium Member werden. Die Vorteile sind: Du erhältst exklusiven und vollen Zugriff auf mehr als dreißigtausend gelöste Mystery-Caches in den Benelux-Ländern, in Europa und weit darüber hinaus und kannst gemeinsam mit anderen an Lösungen von Mystery-Caches arbeiten.

Sie können Zahlungsinformationen für die Spende für die Spende per E-Mail anfordern. Innerhalb von 36 Stunden nach Erhalt Ihrer Spende wird Ihr Konto manuell in Premium-Mitglied umgewandelt. Wenn Sie ein Bankkonto außerhalb der Niederlande haben, kann es manchmal etwas länger dauern.

Der Gesamterlös wird von GeoLeaks für ein Projekt für erneuerbare Energien auf der indonesischen Insel Sumba gespendet.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL: Waar moet een eerste bericht in een nieuwe discussie aan voldoen? / Na het plaatsen van de oplossing, mag het eindcoordinaat worden gegeven!
UK: What requirements should the first post in a new topic meet? / Placing a final coordinate is allowed after the solution is placed first!
D: Welche Kriterien muss eine erste Nachricht in einer neuen Diskussion erfüllen? Nach dem Platzieren der Lösung kann die endgültige Koordinate angegeben werden!

NL: Opgeloste of gearchiveerde caches kan je melden met de Rapporteren button. / Een foto kan worden toegevoegd met de Add image to post knop.
UK: You can report solved or archived caches with the Report button. / A photo can be added by using the Add image to post button.
D: Sie können gelöste oder archivierte Caches mit der Schaltfläche Bericht melden. / Mit der Schaltfläche Bild zum Beitrag hinzufügen kann ein Foto hinzugefügt werden.

HTML5 Icon
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.
Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 3 gast(en)
Mark All Forums ReadArchiefmodus | Contact opnemen | GeoLeaks Geocaching Forum | Naar boven | | RSS-syndicatie | Tapatalk App Mobiel forum