NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.

Reactie plaatsen 
 
Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gebruik de zoekfunktie! / Use the search function! / Verwenden die Suchfunktion!
18-09-2013, 21:24 (Dit bericht is het laatst bewerkt op 17-12-2020 om 22:07 door GeoLeaks.)
Bericht: #1
Gebruik de zoekfunktie! / Use the search function! / Verwenden die Suchfunktion!
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!
Gebruik de zoekfunktie! (NL)

Het forum begint steeds drukker te worden en het aantal besproken en opgeloste mysterie caches neemt in een snel tempo toe.

Het begint ook vaker voor te komen dat er mysterie caches worden aangemeld die allang besproken zijn. Dat dit onwenselijk is, moet voor iedereen wel duidelijk zijn. Aan dubbelposts hebben we niets. De zoekfunktie bovenaan het forum is daarbij een handig hulpmiddel om eerst even na te gaan of een cache al besproken is.

Vul daarvoor in de bovenste regel van de zoekfunktie de GC-code in van de cache die je wilt aanmelden en klik op zoeken. Geeft de zoekfunktie aan dat de GC-code niet op het forum voorkomt, dan kan je gerust een nieuw topic aanmaken van de mysterie die jij besproken wil hebben of waarvan je de oplossing met andere gebruikers wil delen.

Komt de zoekfunktie echter terug met de melding dat de cache al bij niet opgeloste of opgeloste caches staat, dan hoef je de cache niet meer aan te melden.

Ook Basic Members kunnen via de zoekfunktie zien of een mysterie cache al dan niet op het forum staat. Is een cache inmiddels opgelost dan krijgen ook zij een melding dat de mysterie op het forum staat, ze krijgen het draadje te zien, maar kunnen dat alleen niet openen, omdat ze daar nog onvoldoende forumrechten voor hebben verkregen.Use the search function! (UK)

As the forum is seeing more and more traffic, the number of discussed and resolved mystery caches is rapidly increasing.

And, increasingly frequently, there are mystery caches being registered which have already been discussed. The fact that this is an unwelcome development does not need explaining. Double posts do not serve any purpose. This is why the search function at the top of the forum is a convenient tool for quickly verifying whether a cache has previously been discussed.

To use the search function, enter the GC-code in the top bar of the search function, and click search. If the search function indicates that the GC-code cannot be found elsewhere on the forum, then you are free to create a new topic concerning the mystery you want to discuss, or whose solution you want to share with other users.

However, if the search function returns a notification that the cache is already located under unresolved or resolved caches, then there is no need to register it again.

Basic Members can use the search function to see whether mystery caches are found on the forum as well. If a cache has been resolved, Basic Members will be notified that the search can be found on the forum and even receive a link to the thread, but they will not be able to open it as they have not yet obtained sufficient forum rights.Verwenden Sie die Suchfunktion! (D)

Das Forum wird immer geschäftiger und die Anzahl der diskutierten und gelösten Rätsel-Caches nimmt rasant zu.

Es kommt auch immer häufiger vor, dass Rätsel-Caches angemeldet werden, die schon lange diskutiert wurden. Dass dies unerwünscht ist, sollte allen klar sein. Doppelte Beiträge nützen uns nichts. Die Suchfunktion oben im Forum ist ein nützliches Tool, um zunächst zu überprüfen, ob ein Cache bereits besprochen wurde.

Geben Sie dazu in der oberen Zeile der Suchfunktion den GC-Code des gewünschten Caches ein und klicken Sie auf Suchen. Wenn die Suchfunktion anzeigt, dass der GC-Code im Forum nicht existiert, können Sie gerne ein neues Thema für das Rätsel erstellen, das Sie diskutieren möchten oder dessen Lösung Sie mit anderen Benutzern teilen möchten.

Wenn die Suchfunktion jedoch angibt, dass der Cache bereits unter den ungelösten oder gelösten Caches existiert, müssen Sie den Cache nicht mehr anmelden.

Basic-Mitglieder können ebenfalls die Suchfunktion nutzen, um zu sehen, ob ein Rätsel-Cache im Forum vorhanden ist. Wenn ein Cache gelöst wurde, erhalten sie auch eine Nachricht, dass das Rätsel bereits in einem Forum existiert. Sie sehen den Thread, können ihn jedoch nicht öffnen, da sie noch keine ausreichenden Forenrechte dafür erhalten haben.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL: Waar moet een eerste bericht in een nieuwe discussie aan voldoen? / Na het plaatsen van de oplossing, mag het eindcoordinaat worden gegeven!
UK: What requirements should the first post in a new topic meet? / Placing a final coordinate is allowed after the solution is placed first!
D: Welche Kriterien muss eine erste Nachricht in einer neuen Diskussion erfüllen? Nach dem Platzieren der Lösung kann die endgültige Koordinate angegeben werden!

NL: Opgeloste of gearchiveerde caches kan je melden met de Rapporteren button. / Een foto kan worden toegevoegd met de Add image to post knop.
UK: You can report solved or archived caches with the Report button. / A photo can be added by using the Add image to post button.
D: Sie können gelöste oder archivierte Caches mit der Schaltfläche Bericht melden. / Mit der Schaltfläche Bild zum Beitrag hinzufügen kann ein Foto hinzugefügt werden.

NL: Als je de oplossing als zogenaamde spoiler wilt plaatsen, plaats [spoiler] vóór de tekst van de oplossing en [/spoiler] na de oplossing.
UK: If you want to place the solution as a so-called spoiler, place [spoiler] before the text of the solution and [/spoiler] after the solution.
D: Wenn Sie die Lösung als sogenannten Spoiler platzieren möchten, platzieren Sie [spoiler] vor dem Text der Lösung und [/spoiler] nach der Lösung.

HTML5 Icon

Please also visit the GeoLeaks website with downloads of several topomaps, the most useful mystery tools and nice geocaching video´s.
De website van deze gebruiker bezoeken Alle berichten van deze gebruiker zoeken
Bedankt voor dit bericht!
Reactie plaatsen 


Ga naar locatie:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)