NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.


Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wachtwoord vergeten? / Forgot your password? / Passwort vergessen?
#1
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!
Wachtwoord vergeten? (NL)

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je je wachtwoord bent vergeten.

Ik merk dat leden heel vaak de mail die ze ontvangen gewoon niet of slecht lezen. Wanneer ze een wachtwoordreset aanvragen krijgen ze namelijk nog geen wachtwoord, maar een resetcode. Pas als ze die hebben ingevuld op het forum (of de link volgen), krijgen ze een nieuw wachtwoord toegezonden.

Maar vele halen die mailtjes door elkaar (of volgen ze in ieder geval niet correct) en drukken dan verschillende keren op nieuw wachtwoord en weten dan niet meer met wat ze nog moeten inloggen. Dus mooi alles volgen is de boodschap.

Kom je er echt niet uit, dan kan je een tijdelijk wachtwoord aanvragen via info (at) geoleaks.comForgot your password? (UK)

Forgetting your password can happen to any of us.

I have often noticed that members do not (adequately) read the email they receive. Particularly: members who request a password reset are not provided with a new password, but with a reset code. Only once they fill in the reset code on the forum (via the link) do they receive a new password.

But many users get those emails mixed up (or do not follow the steps correctly), click ‘new password’ more than once, and then lose track of where to sign in. So, the message is: follow the links as indicated.

If you still cannot resolve the issue, then you can request a new temporary password at info (at) geoleaks.com.Passwort vergessen? (DE)

Natürlich kann es immer vorkommen, dass Sie Ihr Passwort vergessen haben.

Ich stelle fest, dass Mitglieder die erhaltenen E-Mails sehr oft einfach nicht oder nicht richtig lesen. Wenn sie ein Zurücksetzen des Passworts anfordern, erhalten sie noch kein Passwort, sondern einen Rücksetzcode. Erst wenn sie ihn im Forum eingegeben haben (oder dem Link folgen), erhalten sie ein neues Passwort.

Aber viele bringen diese E-Mails durcheinander (oder folgen ihnen zumindest nicht richtig) und drücken dann mehrmals auf „neues Passwort“ und wissen dann nicht mehr, womit sie sich anmelden sollen. Die Botschaft ist also, alles gut befolgen.

Wenn Sie wirklich nicht zurechtkommen, können Sie ein temporäres Passwort über info (at) geoleaks.com anfordern.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL: Waar moet een eerste bericht in een nieuwe discussie aan voldoen? / Na het plaatsen van de oplossing, mag het eindcoordinaat worden gegeven!
UK: What requirements should the first post in a new topic meet? / Placing a final coordinate is allowed after the solution is placed first!
D: Welche Kriterien muss eine erste Nachricht in einer neuen Diskussion erfüllen? Nach dem Platzieren der Lösung kann die endgültige Koordinate angegeben werden!

NL: Opgeloste of gearchiveerde caches kan je melden met de Rapporteren button. / Een foto kan worden toegevoegd met de Add image to post knop.
UK: You can report solved or archived caches with the Report button. / A photo can be added by using the Add image to post button.
D: Sie können gelöste oder archivierte Caches mit der Schaltfläche Bericht melden. / Mit der Schaltfläche Bild zum Beitrag hinzufügen kann ein Foto hinzugefügt werden.

HTML5 Icon
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.
Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)
Mark All Forums ReadArchiefmodus | Contact opnemen | GeoLeaks Geocaching Forum | Naar boven | | RSS-syndicatie | Tapatalk App Mobiel forum